Om een PDF-document te openen, is de software Adobe Reader benodigd.
download gratis adobe reader